Novosti

KALENDAR ROKOVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOGA ISPITA ZA POLAZNIKE JESENSKI ROK U ŠK. GOD. 2023./2024.

 

19.06.2024 13:48
Slika
 

ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNOGA RADA

 

30. lipnja 2024. godine

ISPITNI ODBOR

 

19. kolovoza 2024. godine

8 h, zbornica

PRIJAVA NA OBRASCU PM (u tajništvu)

do 28. lipnja 2024. godine

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

 

19. kolovoza 2024. godine

 

8.30 h, učionica P1

ISPITNI ODBOR – rezultati obrane rada i odabir tema za hrvatski jezik

 

PISMENI RAD IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

21. kolovoza 2024. godine

8.00 sati, zbornica

 

 

8. 30 h, učionica P1

 

 

USMENI ISPIT IZ STRUČNOG PREDMETA

 

23. kolovoza 2024. godine

 

8 h, P1

USMENI ISPIT IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

26. kolovoza 2024. godine

8 h, P1

 

 

ISPITNI ODBOR

 

27. kolovoza 2023. godine

 

9.00 h, zbornica

 

 

PODJELA DIPLOMA

 

 

28. kolovoza 2024. godine

0 0