Novosti

KALENDAR ROKOVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOGA ISPITA ZA REDOVITE UČENIKE I POLAZNIKE U ŠK. GOD. 2022./2023.

 

06.06.2023 12:25
Slika
 

Ur.br.: 01-01-34-290-1/23

Mostar, 5. svibnja 2023. godine

 

KALENDAR ROKOVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOGA ISPITA ZA REDOVITE UČENIKE I POLAZNIKE U ŠK. GOD. 2022./2023.

 

ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNOGA RADA

 

30. travnja 2023. godine

 

ISPITNI ODBOR

 

9. svibnja 2023. godine

9. 55 h, zbornica

PRIJAVA NA OBRASCU PM (u tajništvu)

25. i 26. svibnja 2023. godine

 

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

 

 

9. lipnja 2023. godine

 

4.a, učionica znanje, 13.30 sati

 

Povjerenstvo: Ivanka Aničić, Sanja Bevanda,

                       Ljiljana Šain

 

4.b, učionica izolacijska, 13.30 sati

 

Povjerenstvo: Nikolina Margeta, Vanja Ćorić, Žana Divić

 

4.c, učionica izolacijska, 14.00 sati

 

Povjerenstvo: Kornelija 

Marijanović, Vanja Ćorić, Dragana Barbarić

 

 

4.d, učionica br. PZV, 14.00 sati

 

Povjerenstvo: Ines Bašić Tomarad, Dragana Barbarić, Bernadica Miličević, Ivana Noršić

 

4.e, učionica informatika, 13.30 sati

 

Povjerenstvo: Ivana Noršić, Tatjana Raspudić, Ivana Rosić

 

4.f, učionica informatika, 13.30 sati

 

Povjerenstvo: Sanja Bevanda, Ivanka Aničić,

                       Ljiljana Šain

 

 

 

 

ISPITNI ODBOR – rezultati obrane rada i odabir tema za hrvatski jezik

 

 

PISMENI RAD IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

 

13. lipnja 2023.

8.00 sati, zbornica

 

 

4. a, 4.b, učionica znanje, 8.30 sati

4.c, 4.d, učionica informatika, 8.30 sati

4. e, 4. f učionica P1, 8.30 sati

 

USMENI ISPIT IZ STRUČNOG PREDMETA

 

 

14. lipnja 2023.

 

4.a, učionica znanje, 7.30 h

 

Povjerenstvo:

Ivanka Aničić

Ivana Rosić

Vanja Ćorić

 I. Aničić

 

4.b, učionica informatika, 8.30 h

 

Povjerenstvo:

Nikolina Margeta

Ivanka Aničić

Vanja Ćorić

Sandra Markić

 

4.c, učionica znanje, 9.30 h

 

Povjerenstvo:

Ivanka Aničić

Kornelija Marijanović

Vanja Ćorić

Karolina Vrljić

 

4.d, učionica P1, 10.30 h

 

Povjerenstvo:

Dragana Barbarić

Vanja Ćorić

Ivanka Aničić

D. Barbarić

 

 

 

 

4.e, učionica P2, 11.30 h

 

Povjerenstvo:

Sanja Bevanda

Tatjana Raspudić

Kristina Radić

Antonija Nikolić

 

4.f, učionica P2, 12.30 sati

 

Povjerenstvo:

Tatjana Raspudić

Ivana Noršić

Sanja Bevanda

 

 

 

USMENI ISPIT IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

 

 

15. lipnja 2023. godine

 

4.a, učionica znanje, 7.30 h

 

Povjerenstvo:

Ivanka Aničić

Renata Jakovljević

Draženka Penavić

 

4.b, učionica znanje, 9.00 h

 

Povjerenstvo:

Sandra Markić

Draženka Penavić

Renata Jakovljević

 

4.c, učionica P1, 7.30 h

 

Povjerenstvo:

Karolina Vrljić

Ljerka Vrdoljak

Mirela Šitum

 

 

4.d, učionica znanje, 11. 30 h

 

Povjerenstvo:

Dragana Barbarić

Renata Jakovljević

Karolina Vrljić

 

 

 

 

 

4.e, učionica znanje, 12. 30 h

 

Povjerenstvo:

Antonija Nikolić

Renata Jakovljević

Ljerka Vrdoljak

 

4.f, učionica znanje, 13. 30 h

 

Povjerenstvo:

Sanja Bevanda

Renata Jakovljević

Ljerka Vrdoljak

 

 

ISPITNI ODBOR

 

16. lipnja 2023. godine

 

9.00 h, zbornica

 

 

PODJELA DIPLOMA

 

 

21. lipnja 2023. godine, 9.00 h, dvorište škole

 

 

 

Ravnateljica škole: Ivana Novak

0 0