Novosti

KALENDAR ROKOVA ZA POLAGANJE ZAVRŠNOGA ISPITA ZA REDOVITE UČENIKE I POLAZNIKE U ŠK. GOD. 2023./2024.

 

28.05.2024 15:36
Slika
 

ROK ZA PREDAJU ZAVRŠNOGA RADA

 

30. travnja 2024. godine

ISPITNI ODBOR

6. svibnja 2024. godine

PRIJAVA NA OBRASCU PM (u tajništvu)

23. i 24. svibnja 2024. godine

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA

 

6. lipnja 2024. godine

 

4.a, učionica P 4, 13.30 h

4.b, učionica informatika, 14.30 h

4.c, učionica P 5, 13.30 h

4.d, učionica P 5, 14.30 h / 15.30 h

ISPITNI ODBOR – rezultati obrane rada i odabir tema za hrvatski jezik

 

PISMENI RAD IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

7. lipnja 2024.

 

4. a, 4.b, učionica P 4, 8.30 h

4.c, 4.d, učionica P 2, 8.30 h

 

USMENI ISPIT IZ STRUČNOG PREDMETA

 

 

 

10. lipnja 2024.

 

4. a, učionica P 4, 12.00 h

4. b, učionica P 4, 13.30 h

4. c, učionica P 5, 13.30 h

4.d, učionica P 5, 15.00 h

 

USMENI ISPIT IZ HRVATSKOGA JEZIKA

 

 

11. lipnja 2024. godine

 

4.a, učionica P 4, 7.30 h

4.b, učionica P 4, 9.00 h

4.c, učionica P 4, 10.30 h

4.d, učionica P 4, 12.00 h

 

ISPITNI ODBOR

12. lipnja 2024. godine

 

PODJELA DIPLOMA

19. lipnja 2024. godine, 9.00 h, dvorište škole

 

0 0