ADMINISTRATIVNI TAJNIK

Kroz četverogodišnje obrazovanje ADMINISTRATIVNI TAJNIK osposobljava se za obavljanje administrativnih poslova :
  • u privatnim poduzećima
  • stručnim službama poduzeća
  • raznim uredima
  • tijelima uprave
  • u svim javnim ustanovama.
Organizacija nastave:
  • teorijska u specijaliziranim učionicama i kabinetima (5 dana)
  • stručna praksa (tijekom ljetnih praznika).
Vrijedno je spomenuti da nastavni plan administrativnih tajnika omogućava stjecanje jezične kulture i široke izobrazbe – osim hrvatskoga (4 sata) i poslovnoga jezika uče i dva strana jezika te imaju skupinu stručnih predmeta: stenografiju, stenodaktilografiju, birotehniku, trgovačko i radno pravo – što im uvelike otvara put studiranju jezika, prava te drugih fakulteta društvenih znanosti.

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje ADMINISTRATIVNI TAJNIK.
0 0