Izvanredni polaznici

Kandidat uz prijavu, koju možete preuzeti ovdije, prilaže :

  • rodni list,
  • originalne ili ovjerene kopije svjedodžbi svih razreda završene srednje škole,
  • vjenčani list (za osobe s promijenjenim prezimenom).

Kandidati polažu ispite u četiri ispitna roka (siječanj, travanj, lipanj, kolovoz).

Kandidat može prekvalificirati najviše tri razreda u jednoj školskoj godini.

Kandidati koji polažu cijeli razred, u jednoj školskoj godini mogu završiti samo taj razred .

Kandidat je dužan prijaviti ispite mjesec dana prije početka ispitnog roka. Broj ispita u
jednom roku nije ograničen.

Raspored ispita bit će oglašen za svaki ispitni rok na oglasnoj ploči u školi i na web stranici
škole.

Uplate za ispite vršiti na žiro račun :

Srednja ekonomska škola Joze Martinovića Mostar
Žiro račun: 3380002200005953
Vrsta prihoda: 722611
Općina: 180
Proračunska organizacija: 1703003

Sva uplata mora se iskoristiti u tekućoj školskoj godini, u suprotnom to su izgubljeni novci.

U jednom ispitnom roku kandidat polaže ispite iz jednog razreda.

Kandidat može upisati i polagati sljedeći razred nakon izmirenih uplata i položenih svih
ispita iz prethodnog razreda.

Ukoliko ne zadovolji na ispitu, kandidat se ocjenjuje ocjenom nedovoljan (1). Ispit može
polagati u sljedećem roku uz ponovno plaćanje.
0 0