Vijeće učenika

Vijeće učenika čini po jedan predstavnik svakog odjela u školi kojeg biraju učenici. Aktivnosti Vijeća učenika će se odvijati tijekom cijele školske godine, a posebna pozornost će se posvetiti:

 • informiranju Školskog odbora škole i drugih tijela upravljanja o svojim stavovima kad ocijeni da je to potrebno, ili po zahtjevu Školskog odbora
 • sudjelovanju u radu tima za prevenciju nasilja u školi
 • informiranje i edukacija kroz sastanke o značaju Indeksa inkluzivnosti
 • razmatranju školskog uspjeha i predlaganju mjera za unaprjeđenje uspjeha u učenju i vladanju (natjecanje u disciplini)
 • sudjelovanju u akciji prikupljanja humanitarne pomoći
 • sudjelovanju učenika u planiranju i realizaciji nastavnih programa iz pojedinih predmeta
 • sudjelovanju učenika u planiranju i realizaciji slobodnih aktivnosti u školi
 • utvrđivanju i realizaciji prava i dužnosti svih učenika
 • unaprjeđenju odnosa na relaciji nastavnik-učenik
 • sudjelovanju učenika u realizaciji izvannastavnih aktivnosti u školi (kviz znanja za učenike)
 • realizaciji zadaća koje će se nametnuti tijekom školske godine.
0 0