Komercijalist

KOMERCIJALIST je osoba s izrazito razvijenim komunikacijskim, prezentacijskim i organizacijskim vještinama. Posjeduje sposobnost pravovremenoga reagiranja te uspješnoga preusmjeravanja pregovara, što znači da uz sposobnost prilagođavanja novim i nepredviđenim okolnostima, ima vrlo dobre pregovaračke sposobnosti.
Stjecanjem četverogodišnje srednje stručne spreme za zanimanje KOMERCIJALIST otvaraju se široke mogućnosti zapošljavanja:
    ▪ u poslovima nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim tvrtkama u unutarnjoj i vanjskoj trgovini
    ▪ u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i drugim skladištima
    ▪ u poslovima vanjske trgovine u razmjeni roba i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

Organizacija nastave:
  • teorijska (4 dana)
  • stručna praksa (1 dan tjedno).
U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje KOMERCIJALIST.
 
0 0