CARINSKI TEHNIČAR

CARINSKI TEHNIČAR obavlja carinski nadzor nad robom, putnicima i prijevoznim sredstvima, stara se o zaštiti unutarnje trgovine i sprječava promet ilegalnih predmeta unutar i izvan zemlje; dobro poznaje robu, carinske propise, odvijanje vanjskotrgovinskog prometa, devizno poslovanje i devizno tržište kao i platni promet s inozemstvom.

Za zanimanje CARINSKI TEHNIČAR učenici prolaze četverogodišnji obrazovni program kojim, osim općeg, stječu znanje o carinskom sustavu, carinskoj vrijednosti robe, carinskoj tarifi, postupcima carinjenja robe, slobodnim zonama, slobodnim skladištima i drugom što će im omogućiti zapošljavanje:
▪ u špediterskim agencijama
▪ u carinarnicama te
▪ u poštanskim agencijama.

Nakon završetka srednje škole imaju mogućnost nastavka školovanja na fakultetima ekonomske struke.

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje  CARINSKI TEHNIČAR.

0 0