Info o školi

I.polugodište: Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 13:30 do 19:30 h.
II.polugodište: Možete nas posjetiti svakim radnim danom od 7:30 do 13:20 h.

Adresa: Kralja Tomislava 1, 88000 Mostar BiH
Tel/fax: 00 387 36 310 846
E-mail: ekonomskaskola@hotmail.com
0 0