Na natječaj za upis učenici prilažu:
  • prijavu (obrazac se dobije u školi)
  • rodni list
  • svjedodžbu VI., VII., VIII. i IX. razreda.

Izbor učenika za upis obavlja se na temelju uspjeha iz osnovne škole koji obuhvaća:
  • prosječnu ocjenu uspjeha u VI. i VII. razredu
  • opći uspjeh u VIII. i IX. razredu
  • uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII. i IX. razredu

Relevantni predmeti:

ČETVEROGODIŠNJA ZANIMANJA TROGODIŠNJA ZANIMANJA
- hrvatski jezik - hrvatski jezik
- strani jezik - strani jezik
- matematika - matematika
- povijest - geografija
- geografija  
0 0