Ekonomist - poslovna informatika

Prateći realne potrebe tržišta, uveli smo novo zanimanje – EKONOMIST – POSLOVNA INFORMATIKA!

U posljednje je vrijeme osobito izražena potreba za stručnjacima u poslovnoj informatici koji osim dobroga poznavanja područja ekonomije i menadžmenta, poznaju mogućnosti primjene informacijskih tehnologija u poslovnim procesima, a ujedno posjeduju znanje i sposobnost neposredno sudjelovati u aktivnostima razvoja poslovnih informacijskih sustava.

Za zanimanje Ekonomist - Poslovna informatika učenici prolaze četverogodišnji obrazovni program kojim, osim stručnog i općeg znanja, stječu kvalitetne i dobre navike kako bi stručno i profesionalno obavljali radne zadaće na svom budućem radnom mjestu.

Organizacija nastave:
  • teorijska u specijaliziranim učionicama i kabinetima (5 dana)
Kroz četverogodišnji obrazovni program POSLOVNE INFORMATIKE učenici stječu teorijska i praktična znanja o primjeni suvremenih informatičkih koncepata u ekonomskim područjima kao što su računovodstvo, financije i bankarstvo, turizam, menadžment,marketing i sl. 

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje EKONOMIST - POSLOVNA INFORMATIKA.
0 0