Ekonomist

EKONOMIST evidentira i vodi troškovno, robno i materijalno te financijsko knjigovodstvo, analitičku evidenciju kupaca i dobavljača, obračun plaća, financijsko poslovanje i računovodstvo obrta u sustavu poreza na dohodak, priprema informacije za internu kontrolu, interne i eksterne korisnike, sudjeluje u izradbi poslovnih planova i analiza poslovanja te još mnogo toga.
Za zanimanje EKONOMIST učenici prolaze četverogodišnji obrazovni program kojim, osim općeg te znanja o ekonomiji kao teoriji i primijenjenoj ekonomiji, stječu kvalitetne i dobre navike kako bi stručno i profesionalno obavljali radne zadaće na svom budućem radnom mjestu:
▪ u osiguravajućim tvrtkama
▪ u bankama
▪ u pošti
▪ u računovodstveno-financijskim službama različitih poduzeća
▪ u komercijalnim službama
▪ u samostalnom vođenju poslovnih knjiga.

Teorijska je nastava organizirana u specijaliziranim učionicama i kabinetima, stručna se
praksa obavlja tijekom ljetnih praznika, a stečeno znanje učenici imaju mogućnost primijeniti
i u PODUZEĆIMA ZA VJEŽBU.

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje EKONOMIST.
0 0