Upravni referent

Učenici koji izaberu zanimanje UPRAVNI REFERENT kroz četverogodišnje obrazovanje, osim općih znanja i vještina, stječu i stručna znanja o uredskom poslovanju i dopisivanju, upravnom postupku, imovinskom pravu, obiteljskom pravu, radnom pravu i državnom ustroju.

Nakon završene škole osposobljeni su za rad:
▪ u tijelima državne uprave (županijski uredi, ministarstva, policija, porezne i carinske ispostave, katastar, mirovinski i zdravstveni zavodi i slično)
▪ u lokalnoj samoupravi (općine, gradovi)
▪ u pravosuđu (sud, odvjetništvo, bilježništvo)
▪ u različitim drugim ustanovama (škole, vrtići, domovi zdravlja, djelokrug socijalne skrbi) te
▪ u privatnim tvrtkama.

U okviru školovanja učenici između ostalog jačaju vještine komuniciranja, usmenog i pismenog izražavanja, preciznost, urednost, točnost i odgovornost u radu što je od velike važnosti za uspješan rad u ovom zanimanju.

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje UPRAVNI REFERENT.
0 0