POSLOVNO - PRAVNI TEHNIČAR

Znanjem, sposobnošću i ponašanjem POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR predstavlja ustanovu, poduzeće ili tvrtku te pridonosi njihovu boljem poslovnom uspjehu.

Kroz četverogodišnji obrazovni program POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR bit će nakon srednjoškolskog obrazovanja osposobljen za rad u općim i stručnim službama tijela uprave i lokalne samouprave gdje će moći, primjerice, raditi na sljedećim poslovima:
▪ obavljati administrativne poslove
▪ komunicirati sa strankama i s bankama
▪ raditi na poslovima iz područja radnih odnosa
▪ izrađivati razne evidencije i statističke podatke
▪ raditi na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa
▪ raditi na praćenju ekonomskih, poslovnih i pravnih znanja iz poduzetništva, računovodstva, menadžmenta, financija, bankarstva i poslovnoga prava.

U prilogu je Nastavni plan i program za zanimanje POSLOVNO-PRAVNI TEHNIČAR

0 0